Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym Poradnika Łowieckiego i polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa / dane osobowe

1. Administrator danych – Piotr Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Gawin Poradnik Łowiecki z siedzibą w Kościanie Os. Piastowskie 48/4 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). NIP 5861328199 Regon 192856670

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

3. Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie;

4. Przetwarzanie danych osobowych (jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) wykonywane jest w celu realizacji i wysyłki zamówienia oraz wystawiania faktur.

5. Stosowanie zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Sklep rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

6. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych itd.) oraz osobom, których te dane dotyczą. Dane adresowe (adres do wysyłki oraz numer telefonu) przekazywane są również jednorazowo na etykietach adresowych firmom pocztowym i kurierskim w celu realizacji zlecenia wysyłki.

7. Zmiana danych osobowych:

Po zalogowaniu się na naszej stronie i wybraniu opcji "twoje konto", możesz wprowadzić zmiany swoich danych osobowych a także chęci otrzymywania Newslettera. Twojego adresu email i nick'a nie można zmienić. Są to dane, które służą do identyfikacji użytkownika. W każdym czasie użytkownik ma prawo wglądu, zmiany bądź całkowitego usunięcia swojego konta i wszelkich danych osobowych.
Każda osoba (użytkownik serwisu www.sklep.poradniklowiecki.pl ) ma prawo do ich sprostowania, częściowego lub całkowitego usunięcia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania danych (prawo ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania), prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Realizację swoich praw można dokonać po zalogowaniu w serwisie i edycję konta użytkownika, w drodze kontaktu elektronicznego pod adresem email: poradniklowiecki@gmail.com, telefonicznie pod nr 660120079 lub korespondencyjnie na adres firmy Piotr Gawin Poradnik Łowiecki os. Piastowskie 48/4  64-000 Kościan.

8. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a sklepem internetowym będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

9. Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich. 

10. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe.
Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówień składanych na odległość (przez internet). W tym celu niezbędne jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu i adres email. Poza realizacją zamówienia dane osobowe wykorzystywane są również w celu wystawiania faktur i dowodów sprzedaży, rozpatrywania reklamacji, zwrotów, wniosków i zapytań. 
Dane wykorzystywane są również w celu profilowania ofert (oferty specjalne, nowości, najchętniej kupowane towary, produkty powiązane, promocje, newslettery itd) oraz analizy sprzedaży, tworzenia statystyk i zestawień na potrzeby rozwoju firmy, aktualizowania i dostosowywania ofert.
Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia przekazywane są jednorazowo na etykietach adresowych firmom pocztowym i kurierskim w celu dostarczenia lub zwrotów zamówionych produktów.
Realizacja zamówień (zakupów) możliwa jest również bez zakładania konta użytkownika. W takim przypadku przekazane w zamówieniu dane osobowe wykorzystywane są jednorazowo w celu realizacji wysyłki a następnie są usuwane.


Polityka prywatności (pliki coockies)

10. Podczas Twojej wizyty na stronie naszego sklepu internetowego, zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one dla celów statystycznych.

11. Na naszej stronie ciasteczka służą do:
- przechowywania informacji o użytkowniku - własne Cookies - wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana
- celów statystycznych - zewnętrzne Cookies - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

12. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w sklepie internetowym. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

13. Jeśli cenisz swoją prywatność i nie zależy Ci na korzystaniu z powyższych funkcji serwisu to możesz wyłączyć obsługę ciastek w przeglądarce.